Wat mensen zeggen over onze school

Bekijk hier de resultaten van ons tevredenheidsonderzoek.

Inleiding

In november 2019 hebben we een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van onze leerlingen. Dit was volledig vrijblijvend en anoniem. Op een maximaal totaal van 179 gezinnen werden er 112 enquêtes ingevuld. Dankjewel daarvoor!

Het is nuttig voor onze schoolorganisatie om zicht te krijgen op de indrukken van de ouders. Hiermee kan dan rekening gehouden worden bij het nemen van toekomstige beslissingen of om in functie van verdere beleidsvoering eventueel aanpassingen te doen waar dit nodig zou blijken.

Dit rapport geeft per onderdeel de resultaten weer in grafiekvorm. Vervolgens geven we u feedback en de meest voorkomende commentaren per onderdeel mee.

Grafieken deel 1: leerling

Onze bevindingen

We kunnen besluiten dat de algemene tendens heel positief is. Over volgende items willen we nog een extra woordje uitleg geven:

 • Huiswerk: Het zelfstandig maken van huiswerk is een proces waarin de kinderen moeten groeien. Indien blijkt dat dit moeizaam loopt, is het dus aangewezen om dit zeker via de agenda te laten weten of met de klasjuf te bespreken. Eventueel kan er dan op zoek gegaan worden naar oplossingen. Het is dus belangrijk dat school en ouders samenwerken.
 • Informatie over de ontwikkeling van mijn kind: We organiseren steeds een klassikale infoavond in augustus/september en twee individuele oudercontacten (voor L1 drie oudercontacten) in de loop van het schooljaar. Op de rapporten (LS) proberen we een totaalbeeld van de kinderen te schetsen (leef- en werkhouding, attitudes, vaardigheden, cognitief, motorisch) eventueel met een extra woordje uitleg. Maar zowel de ouders als de leraren kunnen op elk moment extra overlegmomenten aanvragen om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Ouders kunnen dit doen door de klasjuf aan te spreken, via de agenda van het kind of door een mailtje te sturen naar de zorgcoördinator/directeur.

Een greep uit wat ouders zeggen over onze school in functie van hun kind(eren).

 • Een geweldige school, met veel inzet van directie en leerkrachten!!! Houden zo!
 • Ik ben heel erg tevreden over jullie school! Jullie zijn erg betrokken bij de kinderen en geven de nodige uitleg aan ons als ouders als het moeilijker gaat op school. Doe zo voort! Topschool!
 • Betrokken juffen en directeur.
 • Voor de kleuters is het belangrijk dat er per jaar een vaste juf is zodat ze zelf zicht hebben op hun eigen groei en verwezenlijkingen. Ze zijn zo trots als ze naar de juf van de grotere kindjes mogen.
 • Sommige werkblaadjes/toetsen zijn wel achterhaald.
 • We zijn blij met het volume aan huiswerk en de benodigde tijd die dit vraagt.
 • Het is jammer dat er enkel tijdens de weinige oudercontacten, die redelijk kort zijn, wordt gereflecteerd over de geziene ‘leerstof’ en de vorderingen die gemaakt worden.
 • Het is heel fel afhankelijk van de leerkracht. Er zijn verschillen. De klassen (aantal leerlingen) zijn veel te groot voor een goede begeleiding mogelijk te maken en dat is soms jammer.

grafieken deel 2: school

Onze bevindingen

We kunnen opnieuw besluiten dat de algemene tendens heel positief is. Over volgende items willen we nog een extra woordje uitleg geven:

 • Start- en einduur van de school: 89 % van de ouders is tevreden met de huidige schooluren. 11% geeft aan dat deze moeilijk te combineren zijn met de arbeidsuren. Dit item werd met de ouderraad nog verder besproken en er werd unaniem besloten om de huidige schooluren niet aan te passen.
 • Verkeersveilige verkeersomgeving: Over dit item is er een duidelijke bezorgdheid. We denken dat het naleven van de verkeersregels en schoolafspraken al veel zou oplossen. In de loop van dit schooljaar zal de ouderraad ook nog een actie hiervoor opzetten. De schepen van mobiliteit bekeek ondertussen ter plaatse de schoolomgeving. De bezorgdheden van ouders en gevaarlijke verkeerspunten (bv. oversteek Dorpsstraat) zullen in het schepencollege besproken worden.

Een greep uit wat ouders zeggen over onze school (algemeen)

 • De foutparkeerders maken dat de verkeersveiligheid niet goed is. Gelukkig is er een juf die de rij begeleidt zodat de kinderen toch veilig aan de overkant van de straat geraken. Iedere dag een agente aan de school en/of oversteekplaatsen is zeker geen overbodige luxe
 • Vroeger beginnen met het startuur.
 • Aan de kerk is het soms heel druk waardoor oversteken soms gevaarlijk wordt omdat er in principe ook geen duidelijke fietsoversteekplaats is! Hier kan dan wel de school in se niks aan doen!
 • 10/10 Voor directie en leerkrachten!
 • Schooluren en arbeidsuren zijn niet altijd makkelijk te combineren maar dit is niet iets wat de school alleen kan oplossen.
 • Nog steeds scheuren er auto's de personeelsparking op!!
 • Schoolomgeving op zich is ok qua veiligheid. Het zijn de mensen die er dikwijls niet goed mee omgaan. Voetgangers die op het fietspad lopen, niet omkijken als men wil oversteken of uitwijken van voetpad naar fietspad.
 • Top!
 • Veel kinderen moeten 's morgens de Dorpsstraat in Booischot oversteken zonder politiebegeleiding of gemachtigde opzichters. Bij mijn weten is dit de enige plaats in Belgie waar dit is, onbegrijpelijk. Ik heb dit reeds aangehaald maar blijkbaar wacht het gemeentebestuur op een ongeval om hier iets aan te doen. Deze aanvulling heeft niets met de school te maken. U kan deze mededeling wel aan de bevoegde instantie laten zien.
 • De schooluren vallen niet zo handig, waardoor er bijna steeds opvang nodig is. De klassieke 8.30 - 15.30 en op woensdag tot 12.00 zou op dat gebied handiger zijn. Hierdoor zien we de leerkrachten momenteel heel weinig. Bij een probleem in de klas weten we niet hoe we de leerkracht kunnen bereiken om dit te bespreken.
 • Betreffende beginuur: door de afstand tussen school en opvang is er geen oplossing tussen 8u20 en 8u45 want dan is de opvang reeds weg en de schoolpoort gesloten. Persoonlijk vind ik een kwartiertje voor schoolbegin de poort openen te beperkt.

Dit wilden ouders nog extra kwijt over de school

 • Kinderen die al een gans schooljaar (inclusief vorig schooljaar) luizen hebben, daar moet iets aan gedaan worden. Deze kinderen steken andere kinderen aan. Ouders worden op kosten gejaagd omdat steeds dezelfde kinderen luizen hebben & daar wordt van thuis uit weinig of niets aan gedaan. Hier vinden wij als ouders dat de school niet haar verantwoordelijkheid neemt & de nodige maatregelen treft om de "gezondheid" van de andere kinderen te waarborgen.
 • Leerlingen die herhaaldelijk met luizen de school betreden van school schorsen/verwijderen zodat niet alle ouder wekelijks hun kinderen moeten behandelen/producten moeten kopen omdat andere ouders hun verantwoordelijkheid niet WILLEN nemen...

Het schorsen van kinderen omwille van luizen is wettelijk niet toegestaan. Het past ook niet in de visie van ons opvoedingsproject. We begrijpen uiteraard dat dit heel wat ongemakken met zich meebrengt. Zowel de ouders, de school als het CLB dragen verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van de overdracht van hoofdluizen. Iedereen kan luizen krijgen. Dit is helemaal geen schande. Overal waar kinderen samen zijn (thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub,...) kunnen luizen doorgegeven worden. Het is van het grootste belang dat de aanwezigheid van luizen vroeg wordt opgespoord en behandeld. Op die manier help je niet alleen je eigen kind maar ook zijn of haar omgeving (gezinsleden, klasgenoten en vrienden). Enkel als we allemaal samenwerken, kunnen we de luizen uit de school bannen.

We werkten ondertussen samen met het CLB een schoolbeleid omtrent luizen uit. Dit houdt in dat we na elke vakantie aan de ouders vragen om de haartjes van de kinderen te controleren en eventueel te behandelen. Bij een eventuele besmetting volgt de school dit verder op door regelmatig een klasscreening te houden. Bij een hardnekkig probleem wordt het CLB ingeschakeld.

 • Heel tevreden over de school, de werking, het volledige team! De juffen zijn fantastisch!
 • Wil zeggen dat gvb de beste basisschool is ;)
 • Het zou handig zijn als er voor- en nabewaking voorzien is op school. Soms moeten de kinderen door de regen naar school en hebben ze last van natte kleding.
 • Enkel een dikke pluim!
 • Topschool, topleerkrachten. Alleen soms mag het wat meer out of the box, los van het klassieke, wat we gewoon zijn.
 • Een afdakje op de speelplaats van het wijkschooltje?
 • Sommige ouders houden zich niet aan de afspraak i.v.m de parking en ik vind dit persoonlijk een spijtige zaak. Zo parkeren ze zich nog steeds achter de school. En voor de poort richting de kasteeldreef. Ook in de ochtend vind ik het meestal nogal gevaarlijk. Hebben we weinig tijd voor hun kind te brengen en dan moeten ze vlug zijn en houden ze zich niet aan de snelheid. Zo kan ik mijn kind bijna nooit alleen de straat laten oversteken. M.v.g.
 • Bedankt voor de goede zorgen... we zijn heel tevreden over het schoolteam.