JAARTHEMA

Als bomen vertellen...

de kracht van verbinden!

Leven als een boom

vanuit je hart.

Leven als een boom

geeft mij de kracht.

Leven als een boom

brengt tijd en rust.

Brengt ons dichter

bij elkaar!